หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ | วารสารจากญี่ปุ่น > ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น


ข้อมูลทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT)ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2558จำนวนผู้สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2558

การรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภททุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาวิจัย ประจำปี พ.ศ.2558 ได้หมดเขตรับสมัครแล้วเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา สถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าสมัครคัดเลือกรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับจำนวนผู้สมัครประจำปี พ.ศ. 2558 มีดังนี้


ประเภททุนสาขาวิชาจำนวนรวม
ทุนระดับนักศึกษาวิจัย
(Research Students)
Social Sciences and Humanities A131326
Social Sciences and Humanities B40
Natural Sciences155
ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี
(Undergraduate Students)
Social Sciences and Humanities234990
Natural Sciences756
รวมทั้งหมด1,316


“Tobitate! Fortune Cookie” มิวสิกวีดีโอเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศโดยรัฐบาลญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นได้เผยแพร่มิวสิกวีดีโอเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ ขับร้องโดยวงไอดอลชื่อดัง AKB48 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนญี่ปุ่นไปศึกษาต่อต่างประเทศ และให้ชาวต่างชาติมาศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยนายฮะคุบุน ชิโมะมุระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) ได้ร่วมแสดงในวีดีโอพร้อมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นด้วย
[Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=WypjqkSbx1k]
คำแปลภาษาไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

การรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่นทุนการศึกษาประจำปี 2558 NEW


เปิดรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2558 ระดับนักศึกษาปริญญาตรีและระดับนักศึกษาวิจัย กรุณามาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ถึง 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์) เวลา 13.30-16.30 น.

1. ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

2. ทุนนักศึกษาวิจัย

เปิดรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2558 ประเภททุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี และทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพพิเศษ

กรุณาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไปยังสำนักความสำพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / โทร. 02-628-5646-7, 02-281-6370 ต่อ 113 / www.bic.moe.go.th) ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2557

3. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

4. ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพพิเศษสถานเอกอัคคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะจัดงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผู้สมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ในวันที่ 2 ถึง 6 มิถุนายน 2557 เวลา 13:30 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยในงานแนะแนวนี้ จะมีมหาวิทยาลัย และสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นจำนวน 21 แห่งมาพบทุกท่านอย่างใกล้ชิด และให้คำปรึกษาอย่างละเอียด อีกทั้งมีเอกสารข้อมูลจากสถานศึกษาอีกกว่า 40 แห่งเตรียมไว้ให้ผู้สนใจทุกคนจึงขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อไปศึกษาต่อมาร่วมงานกันตามวันและเวลาดังกล่าวทุนการศึกษาประจำปี 2557


ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทเสนอชื่อโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยผลการคัดเลือกรอบที่ 1(ทุนญี่ปุ่นศึกษา และ ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู)

การเสนอชื่อผู้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทเสนอชื่อโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 2

การเสนอชื่อผู้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทเสนอชื่อโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยรายละเอียดโดยย่อของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทต่างๆ

1.ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี สำหรับสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรีและทุนระดับนักศึกษาวิจัย

2. ทุนระดับนักศึกษาวิจัย

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) กรณีที่ผู้รับทุนได้เข้าศึกษาในญี่ปุ่นในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือผู้เชี่ยวชาญในระดับบัณฑิตวิทยาลัยนั้น ทุนการศึกษาจะมอบให้ผู้รับทุนเฉพาะช่วงที่ศึกษาตามหลักสูตรปกติจนจบเท่านั้น (ตามหลักสูตรมาตฐานกำหนดไว้ และรวมทั้งเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนซึ่งแล้วแต่กรณี) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือ ตุลาคม ของปีถัดไป

ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรีและทุนระดับนักศึกษาวิจัย


3. ทุนญี่ปุ่นศึกษา

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคัดเลือกนักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น ศึกษาวัฒนธรรมและสภาพสังคมญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 6 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 29 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 และศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปีการศึกษา รับสมัครต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน


4.ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อไปฝึกอบรมด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 6 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือสอนในสถาบันพัฒนาอาชีพครู ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี 6 เดือน (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) รับสมัครปลายเดือนมกราคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน

5.ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 3 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 4 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

6.ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษาที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 1-2 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 3 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป


7.ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program (YLP)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกข้าราชการสามัญ หรือผู้ทำงานในสังกัดหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้น และเป็นผู้ซึ่งจะมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศไทย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่สถาบันและมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี ทุนแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชาคือ 1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. สาขาวิชานิติศาสตร์ 4. สาขาวิชาการบริหารทางแพทยศาสตร์ 5. สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี (ไม่เกิน 35 ปีสำหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลมามากกว่า 3-5 ปี (คุณสมบัติแตกต่างไปตามสาขาที่สมัคร) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรที่สังกัดเท่านั้น ทุนเริ่มรับสมัครประมาณเดือนกันยายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีถัดไป


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

ตัวอย่างข้อสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

สำหรับทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี ทุนระดับนักศึกษาวิจัย(ดูจากข้อสอบของทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี)
ทุนญี่ปุ่นศึกษา ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี และทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ ดูได้ที่เว็บ http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0308e.html


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับการหางานในบริษัทญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ


Study in Japan

http://www.studyjapan.go.jp/th/index.html


Gateway to study in Japan

http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/ja/


ทุนที่กำลังเปิดรับสมัคร ในประเทศไทย

http://www.jeic-bangkok.org/?ทุนการศึกษาที่ขอรับได้ก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น,25


ทุนการศึกษาที่ขอได้หลังจากเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว

http://www.jeic-bangkok.org/?ทุนการศึกษาที่ขอรับได้หลังเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว,26


ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น

http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_e.html

http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_sfisij_e.html*กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข และรายละเอียดของทุนแต่ละประเภทก่อนสมัคร