แผนกกงสุล

2021/3/22

การปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการชั่วคราวของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC)

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศ มาตรการคุมการเข้าออกช่องทางพรมแดนฉบับที่ 10 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยระบุว่า จะระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นของประเภท Residence Track จากทุกประเทศ・ภูมิภาค เป็นการชั่วคราว

ในระหว่างนี้ ทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) จะทำการปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการเป็นการชั่วคราว

1. เวลาเปิดให้บริการ (2 วันต่อสัปดาห์)
วันจันทร์        8.30 – 15.00 น.
วันพฤหัสบดี    8.30 – 15.00 น.
(ปิดทำการในวันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์)

2. วันที่เริ่มบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง