สารจากเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 

ชิโร ซะโดะชิมะ

ทุกท่าน ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา เป็นอย่างไรบ้างครับ เมื่อมองย้อนกลับไปในเดือนตุลาคม ปีที่ผ่านมา การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมาก ผมในฐานะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย และเป็นคนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ผมขอน้อมเกล้าถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกครั้ง

ในปี พ.ศ. 2560 เป็นปีที่สำคัญยิ่งสำหรับทั้งสองประเทศ อันเนื่องมาจากเป็นปีที่ครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 26 กันยายน 130 ปีที่แล้ว ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้ลงนามในปฏิญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ระหว่างญี่ปุ่นและไทย และได้เริ่มความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการนับแต่นั้นเป็นต้นมา จากนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก ประเทศไทยเป็น ประเทศหนึ่งที่มีจำนวนบริษัทเอกชนของญี่ปุ่นตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ มีจำนวนประชากรชาวญี่ปุ่นพำนักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแห่งหนึ่งในโลก ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นต่างมีความรู้สึกใกล้ชิดกับประเทศไทยอย่างมาก

ในอีกด้านหนึ่ง สำหรับประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่นมีความน่าเชื่อถือและมีความสนิทสนมอย่างมากกับประเทศไทยเช่นเดียวกัน ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ชาวไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด มีหลายท่านที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นอีกหลายต่อหลายครั้งเพื่อเรียนรู้และเข้าใจประเทศญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของประเทศทั้งสองโดยผ่านโอกาส ครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น

ผมในฐานะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น และเชื่อว่างานกิจกรรมต่างๆ จะประสบความสำเร็จไปไม่ได้ หากขาดความร่วมมือและความสนับสนุนจากทุกท่าน ยิ่งไปกว่านั้นคาดหวังว่า การมีส่วนร่วมของทุกท่านในกิจกรรมต่างๆ จะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันแนบแน่นของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นให้ยิ่งวัฒนาสถาพรสืบไป


เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ชิโร ซะโดะชิมะ


 ประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น 

พระราชไมตรีระหว่างพระราชวงศ์ไทยกับพระราชวงศ์ญี่ปุ่น รากฐานความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

จากบันทึกในเอกสาร การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น มีประวัติอันยาวนานมากว่า 600 ปี สามารถกล่าว ได้ว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น นั้นมีรากฐานที่สำคัญมากจาก พระราชไมตรีระหว่างพระราชวงศ์ไทยกับพระราชวงศ์ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนทั้งสองประเทศ

การเสด็จฯไปเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกันหลายครั้งระหว่างพระราชวงศ์ไทยกับพระราชวงศ์ญี่ปุ่นนั้น แสดงถึงสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นยาวนานของประเทศทั้งสอง ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เสด็จฯเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

จากนั้นในปีต่อมา สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมาร เจ้าชายอากิฮิโต และเจ้าหญิงมิชิโกะ เสด็จเยือนประเทศไทย ในฐานะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโต จากนั้น ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2534 สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะแห่งญี่ปุ่น ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเป็นประเทศแรกหลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์ นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 ทรงเสด็จฯเยือนประเทศไทยเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2532 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จจักรพรรดิฮิโรฮิโต และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2533 เสด็จฯเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต แห่งประเทศญี่ปุ่น

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 เจ้าชายนารุฮิโต มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำกราบทูลเชิญจากรัฐบาลไทย เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและประเทศไทย

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่เจ้าชายอากิชิโน ในวโรกาสนี้ เจ้าชายอากิชิโนและเจ้าหญิงคิโกะ พระชายา พร้อมด้วยเจ้าหญิงมาโกะและเจ้าหญิงกาโกะ พระธิดาเสด็จฯเยือนประเทศไทย โดยเป็นการเสด็จฯเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกของพระธิดาทั้งสองพระองค์ และในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 เจ้าชายอากิชิโน เสด็จฯเยือนประเทศไทย เพื่อทรงงานวิจัย


 ปฏิทินกิจกรรม  

มกราคม - กันยายน (กรุณาคลิกที่นี่)

ตุลาคม - ธันวาคม

วัน/เดือนชื่อกิจกรรมสถานที่ผู้จัด
ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560การทดลองวิ่งของHino Hybrid Bus โดย ขสมก. กรุงเทพฯ บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตุลาคม พ.ศ. 2560 - มกราคม พ.ศ. 2561การประกวดบทกวีไฮกุครั้งที่15 ประจำปี 2560-2561 ประเทศไทย 外部サイトへのリンクประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และ ทั่วโลก แจล ฟาวน์เดชั่น
วันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โครงการจัดงานรวมตัวและแข่งขันผู้ฝึกศาสตร์แห่งธนูญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ ๓ สนามราชมังคลากีฬาสถาน, กรุงเทพฯ ชมรมสยามคิวโดไค
วันที่ 20 ตุลาคม -15 ธันวาคม พ.ศ. 2560The 44th Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program in 2017Japan, Cambodia, Lao PDR, Thailand, Indonesia and MalaysiaCabinet Office, Government of Japan
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560Talk on Japanese Literature Past, Present and Futureศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
วันที่ 31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560The 1st Art Exhibition of Children in Asiaหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Wheelchairs and Friendship Center of Asia (Thailand)
วันที่ 31 ตุลาคม, 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560การแสดงดนตรีโดยวง FEROCI Philharmonic Winds เนื่องในโอกาส 130ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ และ Tama Civic Hall, Kawasaki City, จ. คานากาว่า คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ 2-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560Bangko Notes - A Thailand - Japan theatre colaboration led by Oriza Hirataจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560Communication Workshop for Japanese Teachersมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560Special Public Seminar on "Natsume Soseki"มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560Tokyo ConnectionThe STAGE@ASIATEAQUE THE RIVERFRONTYoshimoto Entertainment Thailand
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560JSTP-KMUTT Tube Forming SeminarKMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center (KX) กรุงเทพฯ Tube Forming Research Committee of Japan Society for Technology of Plasticity
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560Thailand – Japan Railway Partnership for Connectivity – Success – Sharing Advanced SHINKANSEN Technologies & Area development -โรงแรมแรม Sofitel Bangkok Sukhumvit กรุงเทพฯ JICA Thailand Office
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560Rimi Natsukawa Concert in Bangkokโรงแรมแรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ Daisho Thailand Co., Ltd.
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561Japan Sweetออกอากาศทาง ช่อง 3 SDYoshimoto Entertainment Thailand
วันที่ 20-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560International Symposium on Frontier of Science, Technology and EngineeringKMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center (KX) กรุงเทพฯ มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560The 11th National Conference of Japanese Studies in Thailandมหาวิทยาลัยขอนแก่น Japan Watch Project
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560Japan Watch Forum: 130Years Anniversary of Diplomatic Relationship between Thailand and Japanมหาวิทยาลัยขอนแก่น Japanese Studies Association of Thailand
วันที่ 23 และ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในงาน Tsukuba Marathon 2017 ณ มหาวิทยาลัย Tsukuba ประแทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย Tsukuba จังหวัดอิบารากิ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560Invest Japan Symposium in Bangkokโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เจโทร กรุงเทพฯ
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560เทศกาลญี่ปุ่นศรีราชาครั้งที่ 8 สวนสุขภาพศรีราชา ชลบุรีสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย ชลบุรี-ระยอง
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560The 118th Japanese Used Bicycle Donationสกลนคร Rotary Club of Bangkok Sriwongse
วันที่ 8-10 ธันวาคม พ.ศ. 2560ภูเก็ตธอน 2017สะพานหิน ภูเก็ต บริษัท มูฟ เอเชีย จำกัด
วันที่ 9-10 ธันวาคม พ.ศ. 2560Thai-Japan Friendship 130 Kenshi Suburi Demonstrationมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ Thailand Kendo Club, Bangkok Kendo Club
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560Hyakunin-isshu Karuta Competition in Bangkokมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ Krungthep Karuta-kai
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560เทศกาลรําวงบงโอโดริ สนามกีฬาแห่งชาติ (สนามฟุตบอลเทพหัสดิน) กรุงเทพฯ สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย
วันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2560Awa Odori Dance in Bangkok 2017สนามกีฬาแห่งชาติ (สนามฟุตบอลเทพหัสดิน) กรุงเทพฯ และ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี Awa Odori Dance in Bangkok Executive Committee
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560คอนเสิร์ตเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ มูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560ปัจฉิมเสวนา "วิเทศไมตรี 130 ปี ไทย – ญี่ปุ่น" ผู้คน และงานด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ, สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 21-31 ธันวาคม พ.ศ. 2560Little Osaka The Short Filmกรุงเทพฯ The Studio Production
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561"Road of Japanese Art: Figures in Our Beliefs and Life" to be held on the occasion of the 130th anniversary of diplomatic relations between Japan and Thailandพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯAgency for cultural affairs of Japan, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียว, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู, มูลนิธิญี่ปุ่น, กรมศิลปากร (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)

ตามที่ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ประกาศเปิดรับสมัครแข่งขันประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น 110 แบบ

จากการให้คะแนน จากคณะกรรมการจากทางกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่น ผลปรากฎว่า แบบตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบโดย นาย มาซาฮิโระ ทาคาฮาชิ ผู้อาศัยในกรุงโตเกียว ได้รับคะแนนสูงสุด และได้รับเลือกเป็นผู้ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้แบบภาษาญี่ปุ่น

แบบภาษาไทย

แบบภาษาอังกฤษ

ตราสัญลักษณ์ดังกล่าว ถูกออกแบบให้เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างสัญลักษณ์ของไทย ได้แก่ ช้าง บนลายธงไตรรงค์ และดอกซากุระบนพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น โดยภาพรวมมีลักษณะคล้ายเครื่องหมายอนันต์ หรือ Infinity (∞) ซึ่งแทนความไม่มีที่สิ้นสุดของความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

หลังจากนี้ จะมีการมอบบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ญี่ปุ่น-ไทย จำนวน 2 ใบให้แก่ผู้ชนะเลิศต่อไป


 ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “130 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่น" 

คณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ130 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่น (ฝ่ายญี่ปุ่น - สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และฝ่ายไทย – สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น) ขอเชิญชวนบริษัทผู้จัดงานต่าง ๆ ที่มีแผนจะจัดกิจกรรมฉลองในโอกาสดังกล่าว สมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองนี้ โดยผู้สมัครจะสามารถใช้ตราสัญลักษณ์การเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 130ปี เพื่อประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมของท่านได้ รายละเอียดการพิจารณาคุณสมบัติและขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการเฉลิมฉลอง มีดังนี้

1. ขอบเขตกิจกรรม

ครอบคลุมหลากหลายสาขา อาทิ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา กีฬา วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ และการท่องเที่ยว เป็นต้น

2. องค์กรที่มีสิทธิสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่จำกัดเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ แต่อาจรวมถึงหน่วยงานในท้องถิ่น บริษัทเอกชน องค์กรทางวัฒนธรรม สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และ NGOs เป็นต้น

3. ระยะเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม

กิจกรรมดังกล่าวควรจัดขึ้นในประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560

4. การพิจารณาคุณสมบัติ

 1. กิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่น (นับจากนี้จะใช้คำว่ากิจกรรมเฉลิมฉลองฯ) ควรเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านต่าง ๆ ระหว่างไทยและญี่ปุ่น และควรเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
 2. กิจกรรมเฉลิมฉลองจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์เป็นหลัก
 3. ถึงแม้ว่ากิจกรรมเฉลิมฉลองฯ จะจัดโดยบริษัทเอกชน แต่หากกิจกรรมหรือการวิจัยนั้น ๆ มีส่วนช่วยเหลือสังคมตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.1 ก็ถือว่าเข้าข่ายสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ได้ อย่างไรก็ดี หากกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นปกติ ผู้จัดงานควรเพิ่มมิติที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองฯ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 4. กิจกรรมเฉลิมฉลองฯ ควรหลีกเลี่ยงการประชาสัมพันธ์ความเชื่อเฉพาะกลุ่ม เช่นศาสนาหรือลัทธิใด ๆ และต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบและจารีตประเพณีของสังคม
 5. ผู้จัดกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดกิจกรรมนั้น ๆ
 6. ผู้จัดกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้น ๆ และระมัดระวังมิให้ฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลอื่น (รวมถึงประเด็นด้านลิขสิทธิ์)
 7. ควรมีจุดประสงค์และรายละเอียดในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน และผู้จัดกิจกรรมจะต้องไม่มีประวัติว่าเคยดำเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น

5. สิทธิประโยชน์

กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจะสามารถใช้ข้อความ “130 ปีการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่น” และตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ได้ อาทิ โปสเตอร์ แผ่นพับ เว็บไซต์ เป็นต้น กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติอาจปรากฏบนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

6. ขั้นตอนการสมัคร

 1. ผู้จัดกิจกรรมที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ จะต้องส่งใบสมัครต่อคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่น 1 เดือนล่วงหน้า (สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย) โดยไปรษณีย์หรืออีเมลล์
  • จดหมายแสดงความจำนง (Microsoft WordWORD หรือ PDFPDF)
  • แบบฟอร์มขอจัดกิจกรรม (Microsoft WordWORD หรือ PDFPDF)
  • แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม
  • แบบฟอร์มยืนยันความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม (Microsoft WordWORD หรือ PDFPDF)
  • แบบฟอร์มแสดงแผนใช้จ่ายงบประมาณ (Microsoft ExcelEXCEL หรือ PDFPDF)
  • ข้อมูลองค์กร กฎ ระเบียบ บทความที่เกี่ยวข้องกับองค์กร การบริจาค ประวัติองค์กร รายชื่อผู้บริหาร กิจกรรมที่เคยดำเนินการ ฯลฯ (ผู้จัดกิจกรรมที่เป็นกระทรวงต่าง ๆ สถานกงสุล องค์กรของรัฐในท้องถิ่น มูลนิธิของรัฐ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศสามารถติดต่อคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ ล่วงหน้าเพื่อลดภาระด้านเอกสาร)
 2. ภายหลังได้รับเอกสารครบถ้วน คณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ จะประเมินความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมตามเงื่อนไขข้อ 1 – 4
 3. คณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในโอกาสแรก และจะจัดส่งไฟล์ตราสัญลักษณ์ให้ผู้จัดกิจกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
  (กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐหรือได้รับการสนับสนุนจาก Japan Foundation หรือ Agency for Cultural Affairs จะได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อความ “130 ปีการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่น” และตราสัญลักษณ์ในเอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยสามารถส่งแบบฟอร์มสรุปกิจกรรมโดยแนบเอกสารรับรองที่ออกโดย Japan Foundation หรือ Agency for Cultural Affairs

7. ติดต่อสอบถาม

ท่านที่ประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

8. ข้อควรระวัง