ประเทศญี่ปุ่นกำลังมองหาแรงงานทักษะเฉพาะทาง

ประเทศญี่ปุ่นกำลังมองหาแรงงานทักษะเฉพาะทาง

ขอเชิญทุกท่านมาแสดงศักยภาพของท่านให้เต็มที่ในประเทศญี่ปุ่น
ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2019 ประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดสถานภาพการพำนัก "Specified Skilled Worker (SSW)" ขึ้นมาใหม่ เพื่อเปิดรับบุคลากรต่างชาติที่ทำงานในสาขาอุตสาหกรรมบางส่วนของญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นแรงงานพร้อมทำงานทันที ในหน้านี้ จะขอแนะนำข้อมูลสำหรับทุกท่านที่ต้องการใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและทักษะฝีมือที่ได้รับการฝึกฝนมาที่ผ่านมาให้เกิดประโยชน์และสร้างผลงานในประเทศญี่ปุ่น

Blossom! in Japan.

  • Play movie in a new window:14 in demand occupations
  • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
  • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top