หน้าแรก > แผนกกงสุล > นโยบายรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์

นโยบายรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์

(1) ด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นเน้นส่งเสริมความสัมพันธ์กับนานาชาติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จึงพยายามให้การพิจารณาวีซ่าง่ายขึ้น พร้อมกันนี้ก็มีการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่นควบคู่ไปด้วยโดยจะเข้มงวดการพิจารณาวีซ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเร็วๆ นี้เหยื่อการค้ามนุษย์จากหญิงสาว ทางเอเชีย, ยุโรปตะวันออก, รัสเซีย, ตอนกลางของทวีปอเมริกาใต้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มมิจฉาชีพนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็มีมาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์โดยตระหนักถึงมนุษยธรรมและ การพิทักษ์ปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยมีเวบไซท์มาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ของรัฐบาลญี่ปุ่น http://www.mofa.go.jp/policy/i_crime/people/index_a.html


(2) ด้วยเหตุนี้ สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศต่างๆ จึงมีการเข้มงวดในการพิจารณาวีซ่าตามไปด้วยซึ่งต่อจากนี้ไป สถานทูตฯ จะทำการพิจารณาวีซ่าอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อกำจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป


(3) ด้วยการพิจารณาวีซ่าสำหรับผู้ยื่นที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและหญิงสาวที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ได้ง่ายนั้น จำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณามากกว่ากรณีปกติซึ่งใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการโดยในบางกรณีอาจโทรศัพท์สอบถามหรือขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้เชิญหรือผู้รับรองในประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ขอให้ระวังอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพโดยจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อขอให้นายหน้าซึ่งไม่รู้จักเป็นผู้รับรองคำแนะนำสำหรับผู้ที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่า


ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น


* คุณได้ตรวจสอบกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศญี่ปุ่นแล้วหรือยัง ?
ถ้าคุณยื่นขอวีซ่าระยะสั้น คุณไม่สามารถทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้
ถ้าคุณยื่นขอวีซ่าทำงาน คุณจะต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านนั้นๆ หรือมีใบประกาศนียบัตรจากสถานศึกษา และห้ามทำงานประเภทบริกรหญิง, พนักงานต้อนรับ, คนรับใช้, การขายบริการ ถึงแม้ว่า จะมีผู้เสนอและชักชวนให้ทำงานในลักษณะที่กล่าวมาก็ตาม
อย่าได้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์


* คุณได้ตรวจสอบเอกสาร อย่างเช่น หนังสือเดินทาง, หนังสือสัญญา, หนังสือรับรองและใบคำร้อง ด้วยตาคุณเองหรือไม่ ? ข้อความในเอกสารแต่ละฉบับถูกต้องหรือไม่ ? คุณได้ลงลายมือชื่อในเอกสาร ด้วยตัวคุณเองหรือไม่ ?


* คุณรู้หรือไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรในประเทศญี่ปุ่น ? ถ้าคุณกำลังจะไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น คุณทราบถึงเงื่อนไขการทำงานและวิธีชำระเงินค่าจ้างหรือไม่ ?
คุณทราบหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน อย่างเช่น สถานทูตไทย, สถานกงสุลหรือสำนักงาน ตัวแทนของประเทศไทยหรือไม่ ?


* คุณได้จ่ายเงินจำนวนมากเพื่อให้ได้รับวีซ่าเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ ?
หรือคุณได้ยืมเงินจำนวนมากและคิดว่าจะได้เงินคืนมาจากการทำงานในประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ ?
มีตัวแทนกลุ่มมิจฉาชีพและนายหน้าซึ่งได้รับผลประโยชน์จากการที่คุณเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น หรือไม่ ?ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบการฯ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า สถานทูตญี่ปุ่น