หน้าแรก | คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น > สำรวจญี่ปุ่นสารบัญ "สำรวจญี่ปุ่น"
แผนที่ประเทศญี่ปุ่น
ธรรมชาติและภูมิอากาศ
เขตการปกครอง


บ้านเรือน อาหาร และเครื่องแต่งกาย
โรงเรียน
นอกชั้นเรียน
ภาษา


ปฏิทินประจำปี
ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม
กีฬา


พระราชวงศ์
ธงชาติและเพลงชาติ
รัฐบาล
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

หาข้อมูลเพิ่มเติมออนไลน์ ได้ที่ คิดส์ เว็บ เจแปน (Kids Web Japan) เว็บไซต์แนะนำประเทศญี่ปุ่นแก่เด็กๆ ในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะนักเรียนอายุระหว่าง 10-14 ปี ครอบคลุมหัวข้อ เช่น วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี โรงเรียน และเทคโนโลยี คิดส์ เว็บ เจแปน เป็นส่วนหนึ่งของ เว็บ เจแปน (Web Japan)เว็บ เจแปน นำเสนอข้อมูลที่กระชับและชัดเจนเกี่ยวกับญี่ปุ่น โดยมุ่งหวังให้ผู้คนทั่วโลกได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในหัวข้อต่างๆ อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถิติและข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ศิลป-วัฒนธรรม และบทความต่างๆเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดที่กำลังเป็นแบบอย่างต่อสังคมญี่ปุ่น นอกจากนี้ เว็บ เจแปน ยังสามารถเชื่อมโยง ไปสู่แหล่งข้อมูลภายนอกตามหมวดหมู่ของหัวข้อเพื่อง่ายต่อการค้นหาและอ้างอิงอีกด้วย


คณะรัฐมนตรี
รายชื่อคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น

ประวัติศาสตร์
สมัยโบราณ
ยุคศักดินา
สมัยใหม่
ปัจจุบัน