ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย


ประกาศเปลี่ยนแปลงอีเมลล์ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อโดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ อีเมลที่ใช้ในการติดต่อกลับพร้อมทั้งเนื้อความแนบมายังอีเมลดังต่อไปนี้