หน้าแรกสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย>สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย


สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
อาคารสำนักงานสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ทางเข้าด้านสำนักงาน

ทางเข้าด้านแผนกกงสุลและสำนักข่าวสารญี่ปุ่น

※ ห้ามนำภาพไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตเลขที่ 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2207-8500 | 0-2696-3000
โทรสาร : 0-2207-8510
เวลาทำการ 8.30-12.00 น. และ 13.30-17.45 น.
(เวลาในการเปิดทำการของแผนกกงสุล และสำนักข่าวสารญี่ปุ่น นั้นเป็นไปตามรายละเอียดในด้านล่าง)
แผนกกงสุล แผนกหนังสือเดินทางญี่ปุ่น ใบรับรอง : 0-2207-8501 | 0-2696-3001
แผนกช่วยเหลือคนญี่ปุ่น : 0-2207-8502 | 0-2696-3002
หมายเลขฉุกเฉิน : 02-207-8500 | 02-696-3000
แผนกวีซ่า : 0-2207-8503 | 0-2696-3003
โทรสาร : 0-2207-8511
เวลาทำการ 8.30-12.00 น. และ 13.30-16.00 น. (ฝ่ายวีซ่า)
8.30-12.00 น. และ 13.30-16.00 น. (ฝ่ายหนังสือเดินทาง ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ทะเบียนครอบครัว และการออกใบรับรองต่างๆของคนญี่ปุ่น ตลอดจนงานฝ่ายการเลือกตั้งในต่างประเทศ และฝ่ายคุ้มครองคนญี่ปุ่น)
สำนักข่าวสารญี่ปุ่น โทรศัพท์ : 0-2207-8504 | 0-2696-3004
โทรสาร : 0-2207-8512
เวลาทำการ 8.30-12.00 น. และ 13.30-16.30 น.
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุด