รายชื่ออดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยวันเดินทางมาถึง ชื่อและตำแหน่ง
1 พ.ย. 2012 ชิเกะคะสุ ซะโต
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
1 ต.ค. 2010 เซอิจิ โคจิมะ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
20 ก.ย. 2008 เคียวจิ โคะมะจิ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
11 พ.ย. 2005 ฮิเดอะกิ โคบะยะชิ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
8 ม.ค. 2002 อะสึชิ โทะกิโนะยะ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
18 ต.ค. 1999 โนะบุโทะชิ อะคะโอะ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
23 ก.ย. 1996 ฮิโรชิ โอตะ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
30 ม.ค. 1994 ทาคาชิ ออนดะ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
30 มิ.ย. 1992 ฮิโรอะกิ ฟูจิอิ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
16 พ.ย. 1988 ฮิซาฮิโกะ โอคาซากิ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
7 ก.พ. 1986 อะคิตะเน่ คิอุชิ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
30 ต.ค. 1983 มาซาทาดะ ทะชิบานะ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
29 ม.ค. 1980 โมโตโอะ โองิโซะ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
20 ก.พ. 1976 ฮิโรชิ ฮิโตมิ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
25 ก.พ. 1972 มาซาโตะ ฟูจิซากิ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
15 เม.ย. 1968 โตราโอะ อุชิโรกุ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
21 มิ.ย. 1967 โมริซาบุโร เซกิ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
23 ต.ค. 1964 โยชิโอะ คะสุยะ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
22 ม.ค. 1963 ฮิซานางะ ชิมาซึ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
7 เม.ย. 1959 อะกิระ โอเอะ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
9 พ.ค. 1956 ชินอิจิ ชิบุซาวะ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
15 พ.ย. 1952 อิจิโร โอตะ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
วันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1952 เปิดสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
22 มี.ค. 1951 โคอิจิ ซูซูกิ
หัวหน้าประจำสำนักงานกรุงเทพฯ
วันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1946 Withdrawal
9 ก.ย. 1944 คุมาอิจิ ยามาโมโตะ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
4 ก.ย. 1941 เตอิจิ ซึโบกามิ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย
วันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1941 ยกฐานะเป็นสถานเอกอัครราชทูต
16 พ.ค. 1941 ยาสุซาโตะ ฟูตามิ
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
27 ก.ค. 1937 คุรามะซึ มูราอิ
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
16 ต.ค. 1936 อิตะโร อิชิอิ
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
28 ก.ค. 1928 ยาสุคิชิ ยาตะเบะ
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
30 ม.ค. 1926 คิวจิโร ฮายาชิ
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
20 มิ.ย. 1922 โชโนสุเกะ ยาดะ
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
25 ก.พ. 1921 โตคิชิ มาซาโอะ
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
7 เม.ย. 1915 เกนชิโร นิชิ
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
15 ส.ค. 1908 ซาคุยะ โยชิดะ
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
10 ก.ค. 1907 โซะซาคุ มาซึคาตะ
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
10 ต.ค. 1903 มันจิโร อีนางะกิ
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
31 มี.ค. 1897 มันจิโร อีนางะกิ
Minister Resident