หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ |การจัดนิทรรศการศึกษาต่อญี่ปุ่นทั้งในกรุงเทพมหานคร และแต่ละภูมิภาค

งานเเนะเเนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2555 (ประเทศไทย)1.วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมงานของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูง ทั้งในวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย รวมถึงการวิจัยใหม่ๆในประเทศญี่ปุ่นแก่นักเรียน นักศึกษาชาวไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวศึกษาต่อ ทั้งนี้เพื่อช่วยในการเลือกสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน และสามารถบรรลุเป้าหมายของผู้ที่ประสงค์ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น


2.ผู้จัดงานและผู้สนับสนุน

(1) ผู้จัดงาน : องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนญ.)
(2) ผู้สนับสนุน : สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย
สถานกงสุลญี่ปุ่นใหญ่ ณ นครเชียงใหม่


3.สถานที่

กรุงเทพ เเละ เชียงใหม่


4.วันเวลาเเละสถานที่จัดงาน

[ กรุงเทพ ]


○วันเเละเวลา :วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

เวลา 9:30 – 17:00 น.

○สถานที่จัดงาน:ชั้น 22 Bangkok Convention Centre at Central World

999/99 ถ.พระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ (รถไฟฟ้าBTS สถานีสยาม)


[ เชียงใหม่ ]


○วันเเละเวลา :วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

เวลา 9:30-17:00 น.

○สถานที่จัดงาน:ชั้น 2 โรงเเรมอิมพีเรียล แม่งปิง

153 ถ.ศรีดอนชัย ช้างคลาน เชียงใหม่


5. สอบถามเพิ่มเติม

[ กรุงเทพ ]

1. องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)

โทร: 02-661-7057-8

http://www.jeic-bangkok.org

e-mail: info@jeic-bangkok.org


2. สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนญ.)

โทร : 02-234-9396-7

http://www.ojsat.or.th

e-mail: admin@ojsat.or.th


[ เชียงใหม่ ]

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (เชียงใหม่)

โทร: 053-814-344, 053-814-550

http://www.ojsatn.com

e-mail : ojsatn@hotmail.com