หน้าแรก | ความสัมพันธ์โดยสังเขป > ฉลองสิริราชสมบัติครบ 20 ปี สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 20 ปี สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1989 ภายหลังการสวรรคตของสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโต (หลังการเสด็จสวรรคต ได้รับการถวายพระนามว่า สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งรัชสมัยโชวะ) ทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ที่ 125 แห่งประเทศญี่ปุ่น พระราชพิธีราชาภิเษกมีขึ้น เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990 ณ พระราชวังอิมพีเรียล มีพระมหากษัตริย์ พระราชินี ประมุขของประเทศ และผู้แทนประเทศจากประเทศต่างๆ 158 ประเทศ รวมทั้ง องค์การระหว่างประเทศสององค์การ ได้เสด็จและเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธี


สมเด็จพระจักรพรรดิ ฯ เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 20 ปี ในปีนี้ กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัดพิธีและกิจกรรมหลากหลายเพื่อฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 20 ปี


พร้อมกันนี้ ขอแนะนำกิจกรรมที่อำนวยการโดยพระราชวงศ์ เพื่อกระชับพระราชไมตรีกับนานาประเทศเพื่อส่งเสริมพระราชไมตรีอันดีกับนานาประเทศ สมเด็จพระจักรพรรดิฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปเยือนต่างประเทศ และถวายการต้อนรับพระราชวงศ์ และทรงต้อนรับประมุขจากต่างประเทศ


สมเด็จพระจักรพรรดิฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงต้อนรับผู้นำจากต่างประเทศ ทรงแลกเปลี่ยนพระราชสาสน์ โทรเลข กับประมุขของรัฐ ตลอดจนทรงส่งผู้แทนพระองค์ไปต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมงานฉลอง หรืองานไว้อาลัย และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เฝ้าฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้อาคันตุกะจากต่างประเทศ เฝ้า
(ณ บ้านพักรับรอง วังอะกาซะกะ)
(ภาพ: สำนักพระราชวังอิมพีเรียล)
พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ
(ณ โฮเมอิ-เด็น พระราชวังอิมพีเรียล)
(ภาพ: สำนักพระราชวังอิมพีเรียล)
ทรงปล่อยเป็ด
(โครงการอนุรักษ์เป็ดป่า)
(ภาพ: สำนักพระราชวังอิมพีเรียล)
ณ โครงการฟาร์มในพระองค์
(ภาพ: สำนักพระราชวังอิมพีเรียล)
ทรงโบกพระหัตถ์ ขณะเสด็จฯ ประทับเครื่องบินพระที่นั่งในการเสด็จเยือนประเทศในยุโรป
(ณ ท่าอากาศยานฮาเนดะ)
(ภาพ: สำนักพระราชวังอิมพีเรียล)