หน้าแรก | ความสัมพันธ์โดยสังเขปครบรอบ 120 ปี
ความสัมพันธ์การทูตไทย – ญี่ปุ่น

ความหมาย
ตราสัญลักษณ์นี้ประกอบด้วยดอกราชพฤกษ์ ดอกไม้ประจำชาติของไทยอยู่ทางซ้าย และดอกซากุระ ดอกไม้ประจำชาติของญี่ปุ่นอยู่ทางขวา โดยดอกไม้ทั้งสองได้รับการเรียงร้อยเป็นเกลียวอันเปรียบเสมือนมือที่กระชับมั่น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในทุกระดับอันลึกซึ้ง แนบแน่น และยาวนานของสองประเทศ

คำขวัญ
ภาษาไทย   “รอยยิ้มเชื่อมใจ 120 ปี ไทย-ญี่ปุ่น”
ภาษาญี่ปุ่น   “微笑みが心をつなぐ愛のかけ橋 日タイ修好120周年”
ภาษาอังกฤษ   “Hearty Smiles, 120th Anniversary of Japan-Thailand Diplomatic Relations”       เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 นายอิทธิพร บุญประคอง รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และนาย Jun Niimi อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดงานกิจกรรมฉลองครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

       ความสัมพันธ์การทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นจะครบรอบ 120 ปี ในวันที่ 26 กันยายน ปี พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นวันที่สยามและญี่ปุ่นได้ลงนามในปฏิญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน ปี พ.ศ.2430

       รัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลไทยตกลงจะจัดงานและกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพที่สืบทอดมายาวนานและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง แนบแน่น ระหว่างสองประเทศและพระราชไมตรีอันดีระหว่างพระราชวงศ์ การมีมรดกทางวัฒนธรรม และค่านิยมทางสังคมที่คล้ายคลึงกัน

       ทั้งสองฝ่ายจึงได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมญี่ปุ่น–ไทย ว่าด้วยการฉลอง 120 ปี ความสัมพันธ์การทูต หรือ JT120Taskforce ขึ้น เพื่อประสานงานการจัดกิจกรรมตลอดปี พ.ศ. 2550 โดยรัฐบาลไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JT120Taskforce ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่กรุงเทพฯ

       การประชุม JT120Taskforce ครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2549 ที่กรุงโตเกียว โดยมีนายคุนิโอะ อุเมะดะ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น และ นายอิทธิพร บุญประคอง รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย เป็นประธานร่วม

       ที่ประชุมดังกล่าวได้เห็นพ้องที่จะจัดกิจกรรมหลักใน 3 โอกาส ได้แก่
(1) งานเปิดม่าน จะจัดการแสดงดนตรีคลาสสิกที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 16 มกราคม 2550 และ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 จะมีรายการแสดงที่กรุงโตเกียว
(2) งานวันครบรอบ จะจัดในวันที่ 26 กันยายน 2550 ที่กรุงเทพฯ และทำพิธีเปิดศาลาไทยที่กรุงโตเกียว
(3) งานเทศกาลไทยและญี่ปุ่น จะแยกกันจัด ได้แก่งานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวระหว่าง วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2550 และงานเทศกาลญี่ปุ่นที่กรุงเทพฯ ในเดือนธันวาคม 2550

       เพื่อส่งเสริมปีแห่งการฉลอง ฝ่ายญี่ปุ่นและไทยจึงได้คัดเลือกตราสัญลักษณ์และคำขวัญสำหรับการฉลองความสัมพันธ์ที่กำหนดจัดในปี 2550

       ในวันเดียวกัน ไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุม JT120Taskforce ครั้งที่ 3 เพื่อหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมฉลองในโอกาสดังกล่าวด้วย