หน้าแรก | ความสัมพันธ์โดยสังเขป > การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม


การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ไทยและญี่ปุ่นแต่เดิมมา มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับต่างๆ ทั้งในระดับ เอกชน องค์กรของรัฐ และหน่วยปกครอง ส่วนท้องถิ่นต่างๆ ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มากมาย ในด้าน วัฒนธรรม กีฬา และการแลกเปลี่ยนเยาวชน โดยเฉพาะในโอกาสสำคัญต่างๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างไทย และญี่ปุ่นหรือในพิธีการสำคัญๆ ของราชวงศ์ไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่น ได้มีการให้ความร่วมมือกันในรูปของชุมชนชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย และได้ดำเนินงานทางวัฒนธรรมได้อย่างยิ่งใหญ่อย่างเช่น ในวโรกาส "เฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์ไทย-ญี่ปุ่น" เมื่อปี พ.ศ. 2533 และในวโรกาส "เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" ในระหว่างการเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษกของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วงปี พ.ศ. 2538-2539 ได้มีการจัดงานทางวัฒนธรรมต่างๆ (คอนเสิร์ต ระบำ ละครเคียวเงน และงานรำวง "บงโอโดริ") เพื่อเฉลิมฉลอง พระราชพิธีดังกล่าว ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2537 จนถึงปลายปี พ.ศ. 2538 ยิ่งกว่านั้น ยังมีการจัดแสดงละครคาบูกิ ในวันที่ 31 สิงหาคมจนถึง 1 กันยายน พ.ศ. 2539 อันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และได้รับคำชมมากมาย เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2542 มีการแสดง คอนเสิร์ต แจ๊ส & ไทโกะ ต่อด้วยการแสดงคอนเสิร์ต โดยวง ออร์เคสตรา อองซอมเบลอ คานาซะวา ในเดือนตุลาคมและการแสดงนาฎศิลป์สายรุ้งในเดือนพฤศจิกายน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542


จำนวนผู้เดินทางไทย-ญี่ปุ่น

ชาวไทยที่อยู่ในญี่ปุ่น 36,347 คน
(ณ ธันวาคม 2547 มากเป็นอันดับ 7)
ชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาไทย 1,235,370 คน
(ระหว่าง ม.ค. - ธ.ค.2547 มากเป็นอันดับ 1)
ชาวไทยที่เดินทางไปญี่ปุ่น 21,963 คน
(ระหว่าง ม.ค. - ธ.ค.2547 มากเป็นอันดับ 10)


นักศึกษาไทยในญี่ปุ่น

ปีการศึกษา นักศึกษาไทยในญี่ปุ่น
(ร้อยละ)
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นทุนส่วนตัว
20031,641 ( - ) 622 -
20021,504 (1.6%) 561 -
20011,411 (1.8%)556855
20001,245 (1.9%)529716
19991,107 (2.0%)508599
19981,059 (2.1%)490569
1997992 (1.9%)457535
19961,018 (1.9%)474544
19951,010 (1.9%)480530

* ณ 1 พฤษภาคมของทุกปี

บุคคลสำคัญที่เคยไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น มี ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.สมหมาย ฮุนตระกูล (เสียชีวิตแล้ว) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.ปรีดา กรรณสูตร อดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรฯ ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ก่อตั้ง พ.ศ. 2494 สมาชิกประมาณ 2,600 คน นายกสมาคมคนปัจจุบันคือ นายฉัตรชัย ขุมทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท ไทยเทลิคอมมูนิเคชั่นส์ เอ็นจิเนีย จำกัด

การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

(ดำเนินการโดย : องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น - Japan Society for the Promotion of Science)


นักวิจัยชาวไทยที่มาเยือนญี่ปุ่น 239 คน( เมษายน พ.ศ. 2539 - มีนาคม พ.ศ. 2540)
197 คน( เมษายน พ.ศ. 2540 - มีนาคม พ.ศ. 2541)
237 คน( เมษายน พ.ศ. 2541 - มีนาคม พ.ศ. 2542)
292 คน( เมษายน พ.ศ. 2542 - มีนาคม พ.ศ. 2543)
260 คน( เมษายน พ.ศ. 2543 - มีนาคม พ.ศ. 2544)
281 คน( เมษายน พ.ศ. 2544 - มีนาคม พ.ศ. 2545)
289 คน( เมษายน พ.ศ. 2549 - มีนาคม พ.ศ. 2550)
นักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่มาเยือนไทย210 คน( เมษายน พ.ศ. 2539 - มีนาคม พ.ศ. 2540)
227 คน( เมษายน พ.ศ. 2540 - มีนาคม พ.ศ. 2541)
259 คน( เมษายน พ.ศ. 2541 - มีนาคม พ.ศ. 2542)
257 คน( เมษายน พ.ศ. 2542 - มีนาคม พ.ศ. 2543)
231 คน( เมษายน พ.ศ. 2543 - มีนาคม พ.ศ. 2544)
229 คน( เมษายน พ.ศ. 2544 - มีนาคม พ.ศ. 2545)
318 คน( เมษายน พ.ศ. 2549 - มีนาคม พ.ศ. 2550)


การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในไทย

มหาวิทยาลัย โรงเรียน บริษัท เป็นต้น
สถาบันที่ให้การศึกษาภาษาญี่ปุ่น385 สถาบัน
(ข้อมูล : เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ศูนย์ภาษา พ.ศ.2547)
จำนวนผู้เข้าอบรม (นักเรียน)71,083 คน
(ข้อมูล : เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ศูนย์ภาษา พ.ศ.2546)

ชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย

ชาวญี่ปุ่นที่พำนักในประเทศไทย

36,327 คน (สถิติจำนวนใบแจ้งถิ่นที่อยู่ ที่ส่งมาถึงแผนกกงสุล จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2548)
จำนวนชาวญี่ปุ่นที่พำนักในประเทศไทย ประมาณ 3 หมื่นคน (ระยะเวลาการพำนัก มากกว่า 3 เดือน) ถ้ารวมผู้ที่พำนักระยะสั้นด้วยแล้ว จำนวนชาวญี่ปุ่นรวมกันเกือบ 4-5 หมื่นคนโดยตลอด     จำนวนประชากรชาวญี่ปุ่นแยกตามอาชีพและจังหวัด

คนญี่ปุ่นในประเทศไทย (จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม)
ปี จำนวนคน
201251,767
201149,983
201047,251
200945,805
200844,114
200742,736
200640,249>
200536,327
200432,442
200328,776
200225,329
200122,731
200021,154


สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

มีสมาชิกจำนวน 7,632 คน (ข้อมูลเดือนเมษายน พ.ศ.2556)

(ข้อมูลเฉพาะภาษาญี่ปุ่น)

ที่อยู่ : อาคารสาทรธานี
92/2 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2236-1201
โทรสาร : 0-2236-1131


หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ

มีบริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิก 1,458 บริษัท (ข้อมูลเดือนเมษายน พ.ศ.2556)

ที่อยู่ : ชั้น 19/F CRC Tower, All Season Place
87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2250-0700-3
โทรสาร : 0-2250-0705

โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น

กรุงเทพ: มีนักเรียนจำนวน 2,913 คน ศรีราชา: มีนักเรียนจำนวน 298 คน

(ข้อมูลเฉพาะภาษาญี่ปุ่น)