หน้าแรก   |   แผนที่   |   วันหยุด   |   สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นที่เชียงใหม่   |   รายชื่ออดีตเอกอัครราชทูต   |   เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น > วันหยุดของประเทศญี่ปุ่น

วันหยุดราชการประจำปีของประเทศญี่ปุ่น ค.ศ.2008

มกราคม 1 อังคาร วันปีใหม่
14 จันทร์ วันบรรลุนิติภาวะ (วันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม)
กุมภาพันธ์ 11 จันทร์ วันสถาปนาประเทศญี่ปุ่น
มีนาคม 20 พฤหัสบดี วันฤดูใบไม้ผลิ
เมษายน 29 อังคาร วันโชวะ
พฤษภาคม 3 เสาร์ วันรัฐธรรมนูญ
4 อาทิตย์ วันสีเขียว
5 จันทร์ วันเด็ก
6 อังคาร ชดเชยวันสีเขียว
กรกฎาคม 21 จันทร วันแห่งทะเล (วันจันทร์สัปดาห์ที่สามของเดือนกรกฎาคม)
กันยายน 15 จันทร์ วันระลึกถึงบุญคุณผู้ใหญ่ (วันจันทร์สัปดาห์ที่สามของเดือนกันยายน)
23 อังคาร วันฤดูใบไม้ร่วง
ตุลาคม 13 จันทร์ วันกีฬาและสุขภาพ (วันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาคม)
พฤศจิกายน 3 จันทร์ วันวัฒนธรรม
23 อาทิตย์ วันขอบคุณแรงงาน
24 จันทร์ ชดเชยวันขอบคุณแรงงาน
ธันวาคม 23 อังคาร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระจักรพรรดิ

หมายเหตุ  กรณีวันหยุดราชการตรงกับวันอาทิตย์ วันจันทร์ถัดไปถือเป็นวันหยุด