หน้าแรก | สำรวจญี่ปุ่น > คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น

คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น

92รัฐบาลนายอะโซะ (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 ก.ย.2551)
91รัฐบาลนายฟุคุดะ (ปรับ ครม.เมื่อวันที่ 2 ส.ค.2551)
รัฐบาลนายฟุคุดะ (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 ก.ย.2550)
90รัฐบาลนายชินโซ อาเบะ (ปรับ ครม.เมื่อวันที่ 27 ส.ค2550)
รัฐบาลนายชินโซ อาเบะ (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 ก.ย.2549)
89รัฐบาลนายโคะอิซุมิ (ปรับ ครม.เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2548)
รัฐบาลนายโคะอิซุมิ (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 ก.ย.2548)
88รัฐบาลนายโคะอิซุมิ (ปรับ ครม.เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2547)
รัฐบาลนายโคะอิซุมิ (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 พ.ย.2546)
87รัฐบาลนายโคะอิซุมิ (ปรับ ครม.เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2546)
รัฐบาลนายโคะอิซุมิ (ปรับ ครม.เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2545)
รัฐบาลนายโคะอิซุมิ (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 เม.ย.2544)
86รัฐบาลนายโมริ (ปรับ ครม.เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2543)
รัฐบาลนายโมริ (ปรับ ครม.เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2543)
85รัฐบาลนายโมริ (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2543)
84รัฐบาลนายโอบูชิ (ปรับ ครม.เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2542)
รัฐบาลนายโอบูชิ (ปรับ ครม.เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2542)
รัฐบาลนายโอบูชิ (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 ก.ค.2541)


Prime Minister of Japan and His Cabinet

Previous Cabinets