หน้าแรก | สำรวจญี่ปุ่น | คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น

คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น (รัฐบาลนายโอบูชิ)

นายเคอิโซ โอบูชิ นายกรัฐมนตรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 84 และได้ตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ดังรายชื่อต่อไปนี้ (ชื่อ อายุ ตำแหน่งทางรัฐสภาและตำแหน่งหน้าที่สำคัญๆ)

 1. นายกรัฐมนตรี

 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีทบวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ

 7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง

 8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศ และอุตสาหกรรม

 9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีทบวงการพัฒนาฮอกไกโด

 10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคม

 11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 12. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการ

 13. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 14. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (รัฐมนตรี) และรัฐมนตรีทบวงการพัฒนาโอกินาวา

 15. รัฐมนตรีทบวงการจัดการและประสานงาน

 16. รัฐมนตรีทบวงการพัฒนาฮอกไกโดและทบวงการพัฒนาโอกินาวา

 17. รัฐมนตรีทบวงการป้องกันประเทศ

 18. รัฐมนตรีทบวงวางแผนเศรษฐกิจ

 19. รัฐมนตรีทบวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 20. รัฐมนตรีทบวงสิ่งแวดล้อม

 21. รัฐมนตรีทบวงที่ดินแห่งชาติ