หน้าแรก | ความสัมพันธ์โดยสังเขป > การเยี่ยมเยือนของบุคคลสำคัญ

การเยี่ยมเยือนของบุคคลสำคัญ และเหตุการณ์สำคัญ

รัชสมัยเฮเซ (พ.ศ.2533 - )
รัชสมัยโซวะ (พ.ศ.2498 - 2532)


พ.ศ.2533   ปีเฮเซ 2   เม.ย.   พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ


มิ.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์


ส.ค. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์


พ.ย. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯพร้อม พล อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต

พ.ศ.2534   ปีเฮเซ 3   เม.ย. นายโตชิกิ ไคฟุ นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ


ก.ย. สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ


ธ.ค. นายอานันท์ ปันยารชุน เยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

พ.ศ.2535 ปีเฮเซ 4  ก.พ.เจ้าชายทะคะมะโด เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์


ก.ย. เจ้าชายอากิชิโน เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์


พ.ย. เจ้าชายอากิชิโนและพระชายา เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

พ.ศ.2536   ปีเฮเซ 5   ม.ค. นายกิอิชิ มิยาซาวะ นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ


เม.ย. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์

พ.ศ.2537   ปีเฮเซ 6   ก.ย. นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ


พ.ย. มกุฎราชกุมาร เจ้าชายนารุฮิโตและพระชายา เสด็จฯแวะเยือนประเทศไทย


พ.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์


พ.ย. เจ้าหญิงซายาโกะ เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

พ.ศ.2538   ปีเฮเซ 7   ม.ค.-
ก.พ.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เป็นการส่วนพระองค์


ก.ย. เจ้าชายอากิชิโนและพระชายา เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์


ต.ค. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เป็นการส่วนพระองค์


พ.ย. นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม APEC ที่โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น


พ.ย. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เป็นการส่วนพระองค์

พ.ศ.2539   ปีเฮเซ 8   ก.พ. นายยูกิฮิโก อิเคดะ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศฝ่ายเอเชียของการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ณ ภูเก็ต)


ก.พ. นายชุนเป ทซึกาฮาระ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม มาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมประชุมมนตรีเศรษฐกิจฝ่ายเอเชียในการประชุมเอเชีย-ยุโรป


ก.พ.-
มี.ค.
นายริวทาโร ฮาชิโมโต นายกรัฐมนตรี มาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมประชุม เอเชีย-ยุโรป


มี.ค. เจ้าชายอากิชิโน และพระชายา เสด็จเยือนประเทศไทย เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี


เม.ย. เจ้าชายอากิชิโน เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์


ส.ค.-
ก.ย.
เจ้าชายฮิตาชิและพระชายา เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ


พ.ย. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เป็นการส่วนพระองค์


ธ.ค. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงร่วมงานคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองปีกาญจนาภิเษก

พ.ศ.2540   ปีเฮเซ 9   ม.ค. นายจูโร ไซโต ประธานวุฒิสภาแห่งญี่ปุ่น เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ


มี.ค. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เป็นการส่วนพระองค์


พ.ค. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์


ก.ย. นายฮิโรชิ มิตซึซุกะ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง มาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซม


ต.ค. พล อ. ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

พ.ศ.2541   ปีเฮเซ 10   พ.ค. นายเคอิโซะ โอบุชิ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ


ธ.ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการ


ธ.ค. เจ้าชายโทโมฮิโต เสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อทอดพระเนตรเอเชี่ยนเกมส์

พ.ศ.2542   ปีเฮเซ 11   ก.ค. เจ้าชายอากิชิโน และเจ้าหญิงคิโกะ พระชายา เสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ


ต.ค. นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในฐานะอาคันตุกะของ กระทรวงการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมการสัมมนา APIC


ต.ค. ประธานวุฒิสภา นายมีชัย ฤชุพันธ์ เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเป็นทางการ

พ.ศ.2543   ปีเฮเซ 12   ม.ค. นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายเคอิโซ โอบุชิ และภริยา เดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นทางการ (และได้เดินทางไปเยือนประเทศกัมพูชาและลาวด้วย)


ก.พ. นายเคอิโซ โอบุชิ นายกรัฐมนตรี เดินทางมาร่วมประชุม UNCTAD ครั้งที่ 10 ที่ประเทศไทย


มิ.ย. นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมพิธีศพอดีตนายกรัฐมนตรี เคอิโซ โอบุชิ


ก.ค. นายสุรินทร์ พิศสวุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อพบรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศกลุ่ม จี-8 ที่มิยาซากิ


ก.ค. นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกิวชิว-โอกินาวา (เข้าร่วมการเจรจาระหว่างผู้นำของกลุ่ม จี-8 กับประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศ)


ก.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปร่วมงานพระราชพิธีฝังพระศพสมเด็จพระจักรพรรดินีโคจุน พระราชชนนีในสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต (พระนาม - สมเด็จพระจักรพรรดินีโคจุน - เป็นพระนามภายหลังเสด็จสวรรคต)


ก.ค. นายโยเฮ โคโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางมาร่วมประชุมอาเซียน + 3 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ การประชุมเออาร์เอฟ (การประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค) และการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศคู่เจรจา

พ.ศ.2544   ปีเฮเซ 13   ส.ค. เจ้าชายอากิชิโนและพระชายา เสด็จประเทศไทยเพื่อรับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ต.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประเทศญี่ปุ่นเพื่อรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยกักกุชูอิน


ต.ค. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์


พ.ย. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

พ.ศ.2545   ปีเฮเซ 14   ม.ค. นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายจุนอิชิโร โคะอิซุมิ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (และเยือนประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์)


เม.ย. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์


เม.ย. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์


มิ.ย. รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น นางโยริโกะ คะวะกุจิ เยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม Asia Cooperation Dialogue (ACD) ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ.2546   ปีเฮเซ 15   มิ.ย. นายกรัฐมนตรีไทย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมสัมมนา Future of Asia ครั้งที่ ๙


มิ.ย. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น นางโยริโกะ คะวะกุจิ เข้าร่วมประชุม ACD ครั้งที่ 2 ที่เชียงใหม่


ส.ค. เจ้าชายอากิชิโน และเจ้าหญิงคิโกะ พระชายา พร้อมด้วยเจ้าหญิงมาโกะและเจ้าหญิงกาโกะ พระธิดา เสด็จประเทศไทย


ต.ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น นางโยริโกะ คะวะกุจิ เข้าร่วมประชุม 15th APEC Ministerial Meeting


ต.ค. นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายจุนอิชิโร โคะอิซุมิ เข้าร่วมการประชุมเอเปก ครั้งที่ 11 (การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก) 2003
 
ธ.ค. นายกรัฐมนตรีไทย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – ญี่ปุ่น

พ.ศ.2548   ปีเฮเซ 17   ม.ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น นายโนบุตะคะ มาชิมูระ เยือนประเทศไทย
   พ.ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม นายโชอิชิ นาคะงะวะ เยือนประเทศไทย
   พ.ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเอเชีย-ยุโรป (อาเซ็ม) ครั้งที่ 7 ที่ประเทศญี่ปุ่น


พ.ค. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์
   ส.ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม นายโชอิชิ นาคะงะวะ เยือนประเทศไทย


ส.ค. เจ้าชายอากิชิโน เสด็จประเทศไทย
 
ส.ค.- ก.ย. นายกรัฐมนตรีไทย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อลงนามความสำเร็จในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)

พ.ศ.2549   ปีเฮเซ 18   ม.ค. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์
   มิ.ย. สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    ส.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ประเทศญี่ปุ่นทรงร่วมการประชุม Globalization : Challenges and Opportunities for Science and Technology ณ กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2549
    ต.ค. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ประเทศญี่ปุ่นทรงร่วมการประชุม ”1st International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia” ณ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาวา ระหว่างวันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2549
    พ.ย. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12 - 17 พฤศจิกายน 2549 ทรงร่วมการประชุมของสมาชิกสภาอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ณ กรุงโตเกียว

พ.ศ.2550   ปีเฮเซ 19   มี.ค. เจ้าชายอากิชิโน เสด็จประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
    เม.ย. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เดินทางเยือประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เพื่อลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น(JTEPA:Japan-Thailand Economic Partnership Agreement)
    ต.ค. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์
    ธ.ค. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์