การส่งเสริมโครงการขับรถเที่ยวแห่งฮอกไกโด

2017/9/15

กันยายน 2560
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

 

ด้วย สำนักงานแห่งฮอกไกโด กระทรวงที่ดิน, โครงสร้างพื้นฐาน, คมนาคม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (MLIT) ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้วในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการลองขับรถเที่ยวฮอกไกโด และในปีนี้ก็เช่นกันขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวขับรถเที่ยวฮอกไกโดในระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักท่องเที่ยวชาวไทยจะให้ความสนใจ และเที่ยวฮอกไกโดกันอย่างสนุกสนาน โดยมีรายละเอียดและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ดังนี้

 
  • สามารถรับข้อมูลการท่องเที่ยวฮอกไกโดด้วยแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน โดยเลือกหัวข้อ “ขับรถเที่ยว”
  • สามารถเช่ารถที่สนามบิน และเริ่มต้นการท่องเที่ยวกันได้อย่างสนุกสนาน
  • เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในแต่ละที่โดยการใช้คูปองเป็นส่วนลด