สำรวจญี่ปุ่น

2020/2/12
     


 

   แผนที่ประเทศญี่ปุ่น / ธรรมชาติและภูมิอากาศ / เขตการปกครอง

  

   บ้านเรือน อาหาร และเครื่องแต่งกาย / โรงเรียน / นอกชั้นเรียน / ภาษา

  

   ปฏิทินประจำปี / ประวัติศาสตร์ / วัฒนธรรม / กีฬา

  

   พระราชวงศ์ / ธงชาติและเพลงชาติ / รัฐบาล / ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม / การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


 

https://web-japan.org/kidsweb/

หาข้อมูลเพิ่มเติมออนไลน์ ได้ที่ คิดส์ เว็บ เจแปน (Kids Web Japan) เว็บไซต์แนะนำประเทศญี่ปุ่นแก่เด็กๆ ในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะนักเรียนอายุระหว่าง 10-14 ปี ครอบคลุมหัวข้อ เช่น วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี โรงเรียน และเทคโนโลยี คิดส์ เว็บ เจแปน เป็นส่วนหนึ่งของ เว็บ เจแปน (Web Japan)
 

https://web-japan.org/

เว็บ เจแปน นำเสนอข้อมูลที่กระชับและชัดเจนเกี่ยวกับญี่ปุ่น โดยมุ่งหวังให้ผู้คนทั่วโลกได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในหัวข้อต่างๆ อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถิติและข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ศิลป-วัฒนธรรม และบทความต่างๆเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดที่กำลังเป็นแบบอย่างต่อสังคมญี่ปุ่น นอกจากนี้ เว็บ เจแปน ยังสามารถเชื่อมโยง ไปสู่แหล่งข้อมูลภายนอกตามหมวดหมู่ของหัวข้อเพื่อง่ายต่อการค้นหาและอ้างอิงอีกด้วย
 

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น