สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

日本国国旗

Embassy of Japan in Thailand

หน้าแรก ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูต | ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทย | ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ | แผนกกงสุล | สำนักข่าวสารญี่ปุ่น | นโยบายต่างประเทศ | ญี่ปุ่นโดยสังเขป | แหล่งข้อมูลอื่น | ติดต่อสอบถาม | ดรรชนี

ติดต่อสอบถามข้อมูล


ท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อโดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ อีเมลที่ใช้ในการติดต่อกลับพร้อมทั้งเนื้อความแนบมายังอีเมลดังต่อไปนี้
 

ติดต่อสอบถามงานกงสุล

หนังสือเดินทาง ใบรับรองประเภทต่างๆ ระเบียบการสมรส เกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว : ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp
เกี่ยวกับวีซ่า : japan-visa@bg.mofa.go.jp
 

ติดต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์

grassroot-bg@bg.mofa.go.jp
 

ติดต่อสอบถามสำนักข่าวสารญี่ปุ่น

jis@bg.mofa.go.jp
 

ติดต่อสอบถามเรื่อง ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น

japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp

(ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม เป็นช่วงรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา หากต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามโดยตรงทางโทรศัพท์เท่านั้น)