ติดต่อสอบถามข้อมูล

2023/5/18

ท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อโดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ อีเมลที่ใช้ในการติดต่อกลับพร้อมทั้งเนื้อความแนบมายังอีเมลดังต่อไปนี้
 

ติดต่อสอบถามงานกงสุล

หนังสือเดินทาง ใบรับรองประเภทต่างๆ ระเบียบการสมรส เกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว : ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp
เกี่ยวกับวีซ่า : japan-visa@bg.mofa.go.jp

 

ติดต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์

grassroots-bg@bg.mofa.go.jp
 

ติดต่อสอบถามสำนักข่าวสารญี่ปุ่น

jis@bg.mofa.go.jp
 

ติดต่อสอบถามเรื่อง ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น

japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp