การแลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดีระหว่างนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ 130 การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตญี่ปุ่น-ไทย

2017/9/29
1. ในวันที่ 26 กันยายน ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ได้เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 130 การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตญี่ปุ่น-ไทย นับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2430 เป็นต้นมา

2. ในโอกาสนี้ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไทย ได้แลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดี เพื่อเป็นการระลึกถึง ในโอกาสครบรอบ 130 การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตญี่ปุ่น-ไทย
(สารแสดงความยินดีของนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาไทย))
(สารแสดงความยินดีของพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไทย (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย))

3. นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดีระหว่าง นายทะโร โคโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น กับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย เช่นเดียวกัน
(สารแสดงความยินดีของนายทะโร โคโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาไทย))
(สารแสดงความยินดีของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย))