พิธีส่งมอบเสื่อทาทามิสำหรับฝึกซ้อมกีฬายูโดจาก สหพันธ์ยูโดแห่งประเทศญี่ปุ่น แก่สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

2018/4/3
        สหพันธ์ยูโดแห่งประเทศญี่ปุ่น ( All Japan Judo Federation) มอบเสื่อทาทามิสำหรับฝึกซ้อมกีฬายูโดจำนวน 94 ผืน ให้กับสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและเผยแพร่กีฬายูโดในประเทศไทย โดยมีพิธีส่งมอบเสื่อทาทามิ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามแข่งขันและฝึกซ้อม สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย สนามราชมังคลากีฬาสถาน  ในการนี้ นายฮิเดโอะ ฟุคุชิมะ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนายหัสบดินทร์  โรจนชีวะ นายกสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

         การส่งมอบเสื่อทาทามิในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ตามนโยบาย“Sports For Tomorrow” ของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนโยบายสนับสนุนนานาชาติในด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่โตเกียวโอลิมปิก และพาราลิมปิก 2020 ต่อไป

        สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับประเทศญี่ปุ่นมายาวนานเป็นเวลากว่า 80 ปี  อันได้แก่ การส่งนักกีฬายูโดเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ การส่งผู้เชี่ยวชาญและครูฝึกเพื่อเผยแพร่กีฬายูโด เป็นต้น ในปัจจุบันมีตัวเลขของผู้เล่นกีฬายูโดในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 8,500 คน โดยทางสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยจะจัดส่งเสื่อทาทามิจากสหพันธ์ยูโดแห่งประเทศญี่ปุ่นไปยัง 10 จังหวัด ทั่วประเทศเพื่อพัฒนากีฬายูโดให้ก้าวหน้าขึ้นไปและใช้ทำกิจกรรมต่อไป