พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2561

2018/4/30
        เมื่อวันที่ 29 เมษายน รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศประจำฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2561 ให้กับชาวต่างชาติผู้มีผลงานที่โดดเด่นในสาขาของตน สำหรับประเทศไทยได้มอบให้แก่ 3 ท่านดังต่อไปนี้
 

คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์

  • ประธานกรรมการบริหารบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)  
  • อดีตประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)  
  • ประธานกรรมการบริษัท ช.การช่าง – โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารบริษัท ช.การช่าง – โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
        ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon" ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
        ท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มอบให้แก่นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรุณาติดต่อ คุณซากิทานิ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-207-8500
 

คุณอรวรรณ ทองลมุล

  • อดีตพนักงานสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
         ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “The Order of the Sacred Treasure, Gold and Silver Rays ” ในฐานะเป็นผู้มีผลงานโดดเด่นและอุทิศตนในการทำงานที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมาอย่างยาวนาน
         ท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มอบให้แก่คุณอรวรรณ ทองลมุล กรุณาติดต่อ คุณชิเงกิ โคบายาชิ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-207-8500
 

คุณสุพัตรา โพธิ์ทอง

  • อดีตพนักงานสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
        ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “The Order of the Sacred Treasure, Gold and Silver Rays ” ในฐานะเป็นผู้มีผลงานโดดเด่นและอุทิศตนในการทำงานที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมาอย่างยาวนาน
        ท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มอบให้แก่คุณสุพัตรา โพธิ์ทอง กรุณาติดต่อ คุณชิเงกิ โคบายาชิ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-207-8500