สารจาก ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เรื่อง พบผู้สูญหายที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย

2018/7/4
       ในฐานะตัวแทนรัฐบาลญี่ปุ่น ผมขอแสดงความยินดีที่เจ้าหน้าที่พบตัวเยาวชนและโค้ชทีมฟุตบอลทั้ง 13 คนและได้รับการยืนยันว่าทั้ง 13 คนยังคงปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ผมขอยกย่องและขอบคุณถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือกันในการค้นหาและการกู้ภัยในครั้งนี้
       ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความร่วมมือในการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านชลประทานขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) มาช่วยภารกิจในครั้งนี้
       สุดท้ายนี้ ผมขอภาวนาให้พาเยาวชนทั้ง 13 คนออกจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย