พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประกาศมอบเงินช่วยเหลือต่อเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

2018/7/16
        วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม เวลา 09.17น. โดยประมาณ นายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้
        ในตอนต้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐบาลไทยและตัวแทนของประชาชนชาวไทย ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์อุทกภัยทางฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต ผู้สูญหาย และผู้คนจำนวนมากใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก ผ่านทางนายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และหวังว่าประเทศญี่ปุ่นจะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้โดยเร็ว ทั้งนี้ประกาศมอบเงินช่วยเหลือแก่พื้นที่ประสบภัยพิบัติด้วย
        นายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อความช่วยเหลือที่ได้รับจากประเทศไทยและจะส่งต่อความรู้สึกอันแสนอบอุ่นซึ่งได้รับจากประชาชนชาวไทยทุกท่านที่แสดงความห่วงใยไปยังประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังเชื่อมั่นว่าเงินช่วยเหลือที่ได้รับมาจากประเทศไทยนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตและการฟื้นฟูของผู้ประสบภัย