รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for a School Building Construction at Baan Nongplakoon School, Srisaket Province”

2019/2/25
รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,655,000 บาทแก่โครงการ “The Project for a School Building Construction at Baan Nongplakoon School, Srisaket Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยเอก เกริกชัย โคตะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ พร้อมด้วยนายฮิโรชิ คาวามุระ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธี

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ ตั้งอยู่ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนรัฐบาลขนาดเล็ก จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล (2 ปี) ถึงชั้นประถมศึกษา (6 ปี) ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 117 คน และครู 12 คน

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณมีอาคารเรียนทั้งหมด 4 หลัง โดยอาคารเรียนหลังหนึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น 6 ห้องเรียน มีอายุการใช้งาน 39 ปี นอกจากสภาพชำรุดทรุดโทรมแล้ว ยังได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี เสี่ยงต่อการถล่ม จึงจำเป็นต้องปิดอาคารและทุบทำลายเพื่อรักษาความปลอดภัย ทว่าจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอ จึงทุบทำลายได้เพียงชั้น 2 และยังต้องใช้ห้องเรียน 1 ใน 3 ห้องที่ชั้น 1 ของอาคารหลังดังกล่าวเป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อไป แม้จะมีข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีจำนวนห้องเรียนประเภทห้องพิเศษ อาทิ ห้องสมุด ต่ำกว่ามาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขนาด 4 ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและครู และเพื่อให้โรงเรียนมีจำนวนห้องเรียนเพียงพอตามความต้องการ โดยคาดหวังว่าจะช่วยสร้างเสริมสภาพแวดล้อมอันเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนต่อไป

รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517