รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for a School Building Construction at Baan Hongwaree School, Srisaket Province”

2019/2/28
รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,655,000 บาทแก่โครงการ “The Project for a School Building Construction at Baan Hongwaree School, Srisaket Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนายธนสมพร มะโนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่องวารี ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

โรงเรียนบ้านห่องวารี ตั้งอยู่ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนรัฐบาลขนาดเล็ก จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา รวม 8 ชั้นปี ปัจจุบันมีนักเรียน 75 คน ครูและบุคคลากรรวม 12 คน

โรงเรียนบ้านห่องวารีมีอาคารเรียนทั้งหมด 3 หลัง โดยอาคารเรียนหลังหนึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น 7 ห้องเรียน มีอายุการใช้งาน 40 ปี ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี และสภาพชำรุดทรุดโทรมลงตามการใช้งาน โดยเฉพาะชั้น 2 ซึ่งโครงสร้างเป็นไม้ เสี่ยงต่อการถล่ม จำเป็นต้องปิดใช้งานและทุบทำลายเพื่อรักษาความปลอดภัย ทว่าเนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอ ปัจจุบันจึงยังต้องใช้ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ในอาคารเรียนหลังดังกล่าวต่อไป แม้จะมีข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียน

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขนาด 4 ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและครู และสร้างเสริมสภาพแวดล้อมอันเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนต่อไป

รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517