พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2562

2019/11/3
         เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศประจำฤดูใบไม้ร่วง  พ.ศ. 2562 ให้กับชาวต่างชาติผู้มีผลงานที่โดดเด่นในสาขาของตน  สำหรับประเทศไทยได้มอบให้แก่ 3 ท่านดังต่อไปนี้
 

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง


องคมนตรีแห่งประเทศไทย อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศและอดีตประธานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยรวมเหล่าญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star" ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
 
ท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มอบให้แก่คุณจอม รุ่งสว่าง กรุณาติดต่อ พักเอกโทมินากะ ฝ่ายการเมือง สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-207-8500
 

ดร. สำราญ ชูดวงเงิน


อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette” ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทในการส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
 
ท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มอบให้แก่คุณสำราญ ชูดวงเงิน กรุณาติดต่อ คุณคุบะ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-207-8500
 

คุณนิตยศรี  ครุวรรณ

อดีตพนักงานสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “The Order of the Sacred Treasure, Gold and Silver Rays ” ในฐานะเป็นผู้มีผลงานโดดเด่นและอุทิศตนในการทำงานที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมาอย่างยาวนาน
 
ท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มอบให้แก่คุณนิตยศรี  ครุวรรณ กรุณาติดต่อ คุณชินเซกิ ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-207-8500