รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for a School Building Construction at Baan Hongwaree School, Srisaket Province”

2020/2/26
     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,655,000 บาทแก่โครงการ “The Project for a School Building Construction at Baan Hongwaree School, Srisaket Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

     พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านห่องวารี จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ นายสำรวย เกตุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธนสมพร มะโนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่องวารี พร้อมด้วยนายฮิโรชิ คาวามุระ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธี

     โรงเรียนบ้านห่องวารี ตั้งอยู่ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนรัฐบาลขนาดเล็ก จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา รวม 8 ชั้นปี ปัจจุบันมีนักเรียน 71 คน ครูและบุคลากรรวม 10 คน

     โรงเรียนบ้านห่องวารีมีอาคารเรียนทั้งหมด 3 หลัง โดยอาคารเรียนหลังหนึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น 7 ห้องเรียน มีอายุการใช้งาน 40 ปี มีสภาพทรุดโทรมลงเนื่องจากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีและประสบปัญหาเรื่องปลวก ตามปกติแล้วจำเป็นต้องปิดอาคารหลังดังกล่าวและทุบทำลายเพื่อรักษาความปลอดภัย แต่ทางโรงเรียนยังคงต้องใช้ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ในอาคารเรียนหลังดังกล่าว แม้ว่าอาคารหลังดังกล่าวจะเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักเรียนเนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอ

     ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขนาด 4 ห้องเรียนจำนวน 1 หลังและอุปกรณ์ทางการเรียนที่จำเป็น เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้นักเรียนได้รับการศึกษาในสภาพแวดล้อมอันเหมาะสมต่อไป

     รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517