เอกอัครราชทูต นะชิดะ คะสุยะ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

2020/4/24
( ©The Secretariat of the Prime Minister Government House)
( ©The Secretariat of the Prime Minister Government House)
1. เมื่อวันที่ 23 เมษายน ฯพณฯ นาย นะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำราชอาณาจักรไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา ที่ทำเนียบรัฐบาล

2. เอกอัครราชทูต นะชิดะ ได้สนทนากับ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ ถึงข้อความจาก ฯพณฯ อาเบะ ชินโซ นายกรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 14 เมษายน  และย้ำว่าญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนแก่อาเซียนใน 3 ด้าน ดังนี้
(1)การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับการแพร่ระบาด
(2)การจัดตั้งศูนย์รับมือการแพร่ระบาด 
(3)การฟื้นฟูความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของอาเซียน
  
3. ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ กล่าวแสดงความขอบคุณการสนับสนุนของญี่ปุ่น และกล่าวว่าเมื่อประเมินจากความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แล้ว จากนี้ ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป