พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2563

2020/4/29
         เมื่อวันที่ 29 เมษายน รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศประจำฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2563 ให้กับชาวต่างชาติผู้มีผลงานที่โดดเด่นในสาขาของตน สำหรับประเทศไทยได้มอบให้แก่ท่านดังต่อไปนี้
 

คุณวิศิษฐ เดชกำธร


อดีตประธานสมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย (ASSEAY) ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays" ในฐานะเป็นผู้อุทิศตนมีบทบาทสำคัญในการแลกเปลี่ยนระดับเยาวชนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนประเทศอาเซียน
 
ท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มอบให้แก่นายวิศิษฐ เดชกำธร กรุณาติดต่อ คุณคุบะ  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-207-8500