เอกอัครราชทูตนะชิดะ เข้าเยี่ยมคารวะ นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

2020/5/21
( © Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand)
(© Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand)
  1. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่กระทรวงการต่างประเทศ

  2. ประการแรก เอกอัครราชทูตนะชิดะ ได้ชื่นชมการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาลไทย และกล่าวแสดงความขอบคุณในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความโปร่งใส และความร่วมมือของรัฐบาลไทยในการอพยพพลเมืองชาวญี่ปุ่นจากต่างประเทศ

  3. จากนั้น เอกอัครราชทูตนะชิดะ ได้ชี้แจงถึงความร่วมมือหลังจากการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น การก่อตั้งศูนย์โรคติดเชื้ออาเซียน ความร่วมมือด้านเวชภัณฑ์ และการสนับสนุนทางการเงิน และ ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ได้กล่าวแสดงความคาดหวังถึงความร่วมมืออย่างกว้างขวางกับญี่ปุ่นเช่นการพัฒนาวัคซีนร่วมกัน

  4. สุดท้าย เอกอัครราชทูตนาชิดะได้กล่าวแสดงความคาดหวังว่ารัฐบาลไทยจะสามารถผ่อนปรนการจำกัดการเข้าเมืองซึ่งเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของธุรกิจญี่ปุ่นอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ