เอกอัครราชทูตนะชิดะ เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

2020/6/26
( © Ministry of Defence)
(© Ministry of Defence)
  1.  ในวันที่ 25 มิถุนายน ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กระทรวงการกลาโหม
  2.  เอกอัครราชทูตนะชิดะ ได้อธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการเจรจาทวิภาคีเพื่อเปิดการเดินทางระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและความร่วมมือในระดับภูมิภาคให้เข้มแข็งขึ้น และกล่าวแสดงความหวังถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ของญี่ปุ่นและพระราชวงศ์ของไทยเป็นพื้นฐาน ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา หลังจากที่ลดระดับลงเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019
  3. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความขอบคุณญี่ปุ่นสำหรับความร่วมมือกับประเทศไทยในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดให้เดินทางระหว่างประเทศ เพื่อรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของโรค นอกจากนี้ ยังได้แสดงความคาดหวังถึงการกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างทั้งสองประเทศ