เอกอัครราชทูตนะชิดะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2020/9/17
2017
     เมื่อวันที่ 16 กันยายน นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ อาคารรัฐสภา

     เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น กล่าวยกย่องและชื่นชมการรับมือของรัฐบาลไทย รวมไปถึงความอดทนอดกลั้นของประชาชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จนสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อนี้ได้  ทั้งนี้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แสดงความขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือทั้งยารักษาโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับจากประเทศญี่ปุ่นมาจนถึงขณะนี้

     นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้ชี้แจงถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อเศรษฐกิจโลกซึ่งรวมไปถึงประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้การผ่อนปรนการเดินทางเข้าออกประเทศระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการทำข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนปรนการเดินทางเข้าออกประเทศในปัจจุบัน

     ท้ายที่สุด นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายซูกะ โยชิฮิเดะ พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าภายใต้การบริหารประเทศของนายซูกะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในฐานะหุ้นส่วนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น