เอกอัครราชทูตนะชิดะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

2020/9/22
2018
          ช่วงเช้าของวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อหารือกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล

          เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ได้ชี้แจงกับรองนายกรัฐมนตรีถึงการปรึกษาหารือระหว่างทั้งสองประเทศเพื่อการผ่อนปรนการเดินทางเข้าออกประเทศระหว่างกันในปัจจุบัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อผ่อนปรนการเดินทางเข้าออกประเทศของกลุ่มประเภท “Business Track (กลุ่มนักธุรกิจ)” ในเร็ววัน

          นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความขอบคุณความร่วมมือในเรื่องมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากประเทศญี่ปุ่น ในฐานะรัฐบาลไทย ทราบถึงความสำคัญของการผ่อนปรนการเดินทางเข้าออกประเทศระหว่างกัน เพื่อรับมือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว และชี้แจงว่าจะพิจารณามาตรการในการจัดการต่อไป