พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2563

2020/11/3
     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศประจำฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2563 ให้กับชาวต่างชาติผู้มีผลงานที่โดดเด่นในสาขาของตน สำหรับประเทศไทยได้มอบให้ดังต่อไปนี้
 

คุณณัฐหทัย ชาญประเสริฐสุข

     อดีตพนักงานสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “The Order of the Sacred Treasure, Silver Rays ” ในฐานะเป็นผู้มีผลงานโดดเด่นและอุทิศตนในการทำงานที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมาอย่างยาวนาน
     ท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มอบให้แก่คุณณัฐหทัย ชาญประเสริฐสุข กรุณาติดต่อ คุณมานิวะ ทาคุมิ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-207-8500