การมอบใบประกาศเกียรติคุณของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ค.ศ. 2020

2020/12/1
 
     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นประกาศว่า กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้มอบใบประกาศเกียรติคุณประจำปี 2020 ให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อเชิดชูผู้ที่ได้สร้างคุณความดีในด้านต่างๆที่เป็นการส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ รายละเอียดของผู้ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณมีดังนี้
 
  • คุณมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา
  • คุณคุนิโยชิ นุวะ ประธานบริษัท ชันโออินดัสทรีประเทศไทย จำกัด
  • คุณนิอร อกนิษฐ์พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ศรีราชา

     บุคคลทั้งสามได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
   

ท่านที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ ที่ปรึกษาซาไก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เบอร์โทร 02-207-8500