นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมปาฐกถาพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2020/11/27
2028a
2028b

 

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ร่วมปาฐกถาพิเศษในงาน Sustainable Festival ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “Waste Crisis and Climate Change” โดยได้กล่าวถึงแนวทางของประเทศญี่ปุ่นในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ อาทิเช่น ภาวะโลกร้อนและการกำจัดของเสียตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงความร่วมมือในระดับนานาชาติของประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งกล่าวถึงเป้าหมายที่จะลดการเพิ่มขึ้นของขยะพลาสติกในทะเลจนเหลือศูนย์ภายในปี พ.ศ.2593 ตามที่ได้เคยประกาศไปแล้วในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 ครั้งที่ 14 ที่ นครโอซากา (Osaka Blue Ocean Vision)

      นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงคำกล่าวของนายซูกะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเมื่อวันก่อนที่ได้ประกาศว่ามีเป้าหมายจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงเป็นศูนย์ก่อนถึงปีพ.ศ. 2593 ด้วยเช่นกัน