ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2564

2021/4/29

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2564

 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศประจำฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2564 ให้กับชาวต่างชาติผู้มีผลงานที่โดดเด่นในสาขาของตน สำหรับประเทศไทยได้มอบให้แก่ท่านดังต่อไปนี้

 

คุณประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ

  • อดีตรองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ญี่ปุ่น
  • ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการ มูลนิธิดวงประทีป

ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon" ในฐานะเป็นผู้อุทิศตนเพื่อเด็กด้อยโอกาสและยังส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

 

คุณวรินทร วูวงศ์

  • อดีตประธานที่ปรึกษาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT)
  • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette" ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้การศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น

 

ท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มอบให้แก่คุณประทีปและคุณวรินทร กรุณาติดต่อ คุณอุจิดะหรือคุณยามาชิตะ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-207-8504