การบริจาควัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประเทศไทยจากรัฐบาลญี่ปุ่น (ครั้งที่สาม : 3 แสนโดส)

2021/9/14
     วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจที่จะบริจาควัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า เพิ่มเติมจำนวน 3 แสนโดสให้แก่ประเทศไทย โดยคำนึงถึงจำนวนประมาณ 1.05 ล้านโดสที่ได้บริจาคในต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และ จำนวน 3 แสนโดสที่ได้ส่งมาถึงที่ไทยในวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา จำนวนของวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้บริจาคให้แก่ประเทศไทยทั้งหมดเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1.65 ล้านโดส
 
     ประเทศญี่ปุ่นจะสนับสนุนประเทศไทยซึ่งเป็น "พันธมิตรเชิงกลยุทธ์" ของญี่ปุ่นอย่างเต็มกำลัง เพื่อบรรเทาสถานการณ์การติดเชื้อของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย
 
 [เอกสารอ้างอิง]
การสนับสนุนจากญี่ปุ่นในการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ของประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน (เอกสารแนบ)