ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2564

2021/12/15

หนังสือแสดงความขอบคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (มอบให้โรงพยาบาล 10 แห่งซึ่งร่วมมือจัดโปรแกรมฉีดวัคซีนให้ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในประเทศไทย)

pr2021_26a
pr2021_26a
เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ได้มีการจัดพิธีมอบ "หนังสือแสดงความขอบคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ" โดยเอกอัครราชทูตนาชิดะ มอบหนังสือแสดงความขอบคุณและโล่รางวัลแก่โรงพยาบาล BNH โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลเมดพาร์ค และโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
 
"หนังสือแสดงความขอบคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ" มอบให้แก่องค์กรหรือบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ
 
ท่ามกลางสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ในช่วงเวลาที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการฉีดวัคซีนนี้ ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลทั้ง 10 แห่งในโปรแกรมการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าสำหรับคนญี่ปุ่น โดยในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมปีนี้ มีชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในประเทศไทยเข้ารับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ผ่านโปรแกรมนี้มากกว่า 1 หมื่นคน โรงพยาบาลทั้ง 10 แห่งมีส่วนสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพและอุทิศตนเพื่อความปลอดภัยของชาวญี่ปุ่น