ความร่วมมือแบบให้เปล่าฉุกเฉิน สำหรับการสนับสนุนด้านห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain)วัคซีนโควิด-19 (พิธีส่งมอบ)

2022/3/21
2206

     วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย นาย นะชิดะ คาสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และ นาง คิม คยองซัน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีส่งมอบอุปกรณ์เก็บรักษาและขนส่งวัคซีนโควิด-19 (ประมาณ 750,000 ดอลลาร์)ภายใต้การสนับสนุนด้านความร่วมมือแบบให้เปล่าฉุกเฉินจากประเทศญี่ปุ่น  ณ กระทรวงสาธารณสุข

     รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนกล่องเย็น(Cold Box)1,720 กล่อง, กระติกขนส่งวัคซีน (Vaccine Carrier) 1,000 กล่อง, เครื่องมือวัดอุณหภูมิ 1,000 ชิ้น , ตู้แช่เย็นและแช่แข็ง 280 ชุด ผ่าน องค์กรยูนิเซฟ เพื่อให้บุคลากรทางแพทย์สามารถจัดการวัคซีนโควิด-19 ส่งไปยังสถานที่บริการฉีดวัคซีนที่อยู่ห่างไกลในประเทศไทยได้ โดยผ่านการสนับสนุนในครั้งนี้

     ในการนี้ เอกอัครราชทูตนะชิดะ ได้กล่าวแสดงความมุ่งหวัง ให้ผู้คนที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมกันผ่านความร่วมมือครั้งนี้ ภายใต้แผนการส่งมอบวัคซีน “Last One Mile Support” จนถึงขณะนี้รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุน วัคซีนจำนวน 2,050,000 โดส, เครื่องผลิตออกซิเจน 868 เครื่อง, สนับสนุนด้านการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและวิจัยโรคติดต่อของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติ, อีกทั้งการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการพัฒนายารักษาโรคและเพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัยโรคโควิด-19  หลังจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะยังคงสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลและชาวไทยที่เป็นพันธมิตรด้าน “Strategic Partner” ของญี่ปุ่น ในการฟื้นฟูอย่างเข้มแข็งจากสถานการณ์โควิด-19