สมุดลงนามแสดงความอาลัยกรณีนายอาเบะ ชินโซถึงแก่อสัญกรรม (ลงนามวันที่ 12 และ 14 กรกฎาคม)

2022/7/9

จากรณีที่นายอาเบะ ชินโซ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้จัดเตรียมสมุดลงนามแสดงความอาลัยในวันอังคารที่ 12 และวันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. วันและเวลา

  • วันอังคารที่ 12 และวันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
  • เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 16.00 น. (ปิดทำการเวลา 12.00 – 14.00 น.)
  • *เวลาจะแตกต่างจากเวลาทำการของแผนกกงสุล
 

2. สถานที่

  • ชั้น 2 อาคารแผนกกงสุลและสำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
  • 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
        (สถานเอกอัครราชทูตตั้งอยู่ระหว่างสถานีตำรวจลุมพินีและรถไฟใต้ดินสถานีลุมพินี ถนนวิทยุ)
 

3. เพิ่มเติม

ผู้ที่มีความประสงค์จะลงนามแสดงความอาลัยจำเป็นต้องแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตน(ตัวจริง)ให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่ประตูทางเข้าอาคารแผนกกงสุลและสำนักข่าวสารญี่ปุ่นเพื่อลงบันทึกการเข้าออกสถานเอกอัครราชทูต