การมอบใบประกาศเกียรติคุณโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นประจำปี ค.ศ. 2022

2022/8/8

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นประกาศมอบใบประกาศเกียรติคุณประจำปี ค.ศ. 2022 ให้กับบุคคลตามด้านล่างนี้ เพื่อเชิดชูบุคคลที่สร้างคุณงามความดีอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

 

รายละเอียดของผู้ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณมีดังนี้

นายสนั่น อังอุบลกุล
ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นายสุกิคิ ทากาฮิโระ เลขานุการตรี หรือ นางสาวคาวาซากิ ฮารุมิ เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โทร. 02-207-8500