ประกาศผลการคัดเลือกโลโก้และคำขวัญประจำงาน “ครบรอบ50ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น”

2022/8/8

 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม เวลา 9:00 (เวลาญี่ปุ่น 11:00 วันเดียวกัน) ในการประชุมทางการทูตอาเซียน-ญี่ปุ่น ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ญี่ปุ่นและอาเซียนได้ร่วมกันประกาศผลการคัดเลือกโลโก้และคำขวัญประจำงาน “ครบรอบ50ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น” ปีพ.ศ.2566

  1. ในครั้งนี้ได้มีการประกาศรับผลงานโลโก้และคำขวัญจากบุคคลทั่วไป ซึ่งมีผู้ส่งผลงานโลโก้เข้าร่วมทั้งหมด 393 ผลงาน และคำขวัญอีก 620 ผลงาน รวม 1,013 ผลงาน ทั้งจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน
  2. ตัวแทนจากรัฐบาลญี่ปุ่นฝ่ายความสัมพันธ์อาเซียนในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และตัวแทนจากประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน เป็นผู้ตัดสินคัดเลือกผลงาน ผลงานที่ได้รับเลือกในหมวดโลโก้ คือผลงานของ คุณทานาเบะ มาซายะ (ประเทศญี่ปุ่น) ผลงานที่ได้รับเลือกในหมวดคำขวัญ คือผลงานของ คุณMarlon Villones Guerrero (ประเทศฟิลิปปินส์)
  3. ในปีพ.ศ.2566 ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ50ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ที่จะถึงนี้ มีความคาดหวังที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและกิจกรรมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ตลอดทั้งปีทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน โดยจะมีการใช้โลโก้และคำขวัญที่ได้รับเลือกในครั้งนี้ทั้งในกิจกรรมเฉลิมฉลองและกิจกรรมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ดังกล่าว
  4. เกี่ยวกับการสมัครขอจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและกิจกรรมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ50ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น จะมีการประกาศในหน้าโฮมเพจของ ASEAN-JAPAN CENTRE ต่อไป

 
(อ้างอิง) เอกสารแนบ
โลโก้ และ คำขวัญ (PDF ภาษาญี่ปุ่น) (PDF ภาษาอังกฤษ)
ลิงค์ประกาศผลการคัดเลือกบนหน้าโฮมเพจของASEAN-JAPAN CENTRE