ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2565

2022/11/3

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศประจำฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2565 ให้กับชาวต่างชาติผู้มีผลงานที่โดดเด่นในสาขาของตน สำหรับประเทศไทยได้มอบให้แก่ 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
 

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

  • อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
  • อดีตผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  • ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star" ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
 

ท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มอบแก่คุณกิตติพงษ์ กรุณาติดต่อคุณซูซูกิ ยูสุเกะ แผนกการเมือง สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-207-8500
 

กลินท์ สารสิน

  • อดีตประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  • นายกสมาคมไทย – ญี่ปุ่น
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star" ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
 

ท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มอบแก่คุณกลินท์ สารสิน กรุณาติดต่อคุณคาวาซากิ ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-207-8500
 

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

  • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  • อดีตนายกสมาคมไทย – ญี่ปุ่น
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star" ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬาระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
 

ท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มอบแก่คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรุณาติดต่อคุณสุกิคิ ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-207-8500
 

ชัย นิมากร  

  • อดีตประธานที่ปรึกษาสมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย (ASSEAY)
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays" ในฐานะเป็นผู้อุทิศตนและมีบทบาทสำคัญในการแลกเปลี่ยนเยาวชนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนประเทศอาเซียน
 

ท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มอบให้แก่คุณชัย นิมากร กรุณาติดต่อ คุณอุจิดะ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-207-8500