เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

2024/5/9
2419a
2419b

     ในวันที่ 9 พฤษภาคม นายโอตากะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ที่ทำเนียบรัฐบาลในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ โดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้ต้อนรับเอกอัครราชทูตโอทากะอย่างอบอุ่น ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาค เศรษฐกิจ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นในเดือนนี้