ข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยน้ำที่ผ่านระบบการบำบัดน้ำขั้นสูง (ALPS)

2023/11/14
alps

ผลการตรวจสอบระดับความความเข้มข้นของทริเทียมในวัตถุดิบจากท้องทะเลและในน้ำทะเล