เปิดรับสมัครโครงการ ASIA KAKEHASHI 2022

2021/11/16

เปิดรับสมัครโครงการ ASIA KAKEHASHI "สะพานเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศญี่ปุ่นและเอเชีย"

         นายชินโซ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ริเริ่มโครงการ ASIA KAKEHASHI (ในภาษาญี่ปุ่นคำว่า KAKEHASHI มีความหมายว่า “สะพานเชื่อมสายสัมพันธ์”) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆในเอเชีย โดยโครงการจะจัดสรรทุนเต็มจำนวนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 1,000 คน เพื่อศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนของประเทศญี่ปุ่นร่วมกับเยาวชนญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาประมาณ 6-10 เดือน โดยจะมีการจัดโครงการขึ้นตลอดระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2565
 
        โดย AFS Intercultural Programs ประเทศญี่ปุ่น ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการASIA KAKEHASHI ร่วมกับมูลนิธิหรือองค์กรซึ่งให้ความร่วมมือกับ AFS Intercultural Programs ในประเทศต่างๆและองค์กรพัฒนาเอกชนในภูมิภาคเอเชียระหว่างปี พ.ศ. 2561-2565

 

โครงการ ASIA KAKEHASHI 2022

  • ระยะเวลา:  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 *หมายเหตุ* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  • จุดประสงค์: เพื่อศึกษาหาประสบการณ์ในโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับการใช้ชีวิตในโฮมสเตย์หรือหอพักของโรงเรียน
  • ค่าธรรมเนียม:  รัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้สนับสนุนทุนเต็มจำนวน
  • ผู้ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจาก AFS Intercultural Programs ประเทศญี่ปุ่นจะทำหน้าที่ในการดำเนินการและดูแลผู้เข้าร่วมโครงการในระหว่างการศึกษาตลอดโครงการ ณ ประเทศญี่ปุ่น และมูลนิธิหรือองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งให้ความร่วมมือกับ AFS Intercultural Programs ในแต่ละประเทศจะเป็นผู้ดูแลให้การสนับสนุนผู้สมัครในช่วงระหว่างก่อนการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้นโยบายและข้อบังคับของ AFS Intercultural Programs
  • คุณสมบัติของผู้สมัครและวิธีการสมัคร :  นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้สนใจสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษาคุณสมบัติและวิธีการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย - นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ตามลิงก์ดังต่อไปนี้ www.afsthailand.org (*หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564*)
  • ติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) 
    เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/afsthailandofficial/
    อีเมล์ : kakehashi.tha@gmail.com