จำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศญี่ปุ่น

2020/2/11
  • องค์การอนามัยโลก (WHO)   มีการรายงานสถานการณ์รายวันจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในแต่ละประเทศรวมทั้งในประเทศญี่ปุ่นโดย โดยสามารถติดตามรายงานจากเวปไซต์ด้านล่างนี้
    https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

  • สำหรับจำนวนผู้ป่วยที่ถูกกักตัวบนเรือ"ไดมอนด์ ปริ๊นเซส"ที่ท่าเรือโยโกฮามะ ไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 ก.พ.นั้น  ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รายงานโดยแยกหมวดจำนวนผู้ป่วยบนเรือ    ไม่นับรวมกับจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศญี่ปุ่น